Sissejuhatus tootmispraktikasse


http://www.tricider.com/brainstorming/3N3si8TvIBp


Tootmispraktika kestus on

 • 10 tööpäeva
 • 20 tööpäeva
 • 30 tööpäeva

 

Üliõpilane on töötanud varem erialasel tööl tootmisettevõttes.

 • Ta peab kindlasti tootmispraktika läbima
 • Ta peab ainult esitama praktikaaruande
 • Ta võib taotleda töökogemuse alusel tootmispraktika arvestamist

 

Tootmispraktika päevikut peab täitma

 • Enne praktikale asumist
 • Praktika kestel igapäevaselt
 • Praktika viimasel päeval

 

Tootmispraktika eesmärgiks on

 • Esmase erialase töökogemuse omandamine
 • Ainepunktide saamine
 • Üliõpilaste kiusamine

 

Tootmispraktika toimub

 • Kolmanda kursuse kestel nädalavahetustel
 • Suvekuudel pärast esimese õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist
 • Siis kui üliõpilasel aega on

 

Praktika läbiviimiseks sobib

 • Õpitavale erialale vastav tootmis- või tööstusettevõte
 • Igasugune töökoht
 • Maal vanavanemate abistamine

 

 

Õiged vastused:

 1. Tootmispraktika kestus on 20 tööpäeva
 2. Üliõpilane on töötanud varem erialasel tööl tootmisettevõttes. Ta võib taotleda töökogemuse alusel tootmispraktika arvestamist
 3. Tootmispraktika päevikut peab täitma praktika kestel igapäevaselt
 4. Tootmispraktika eesmärgiks on esmase erialase töökogemuse omandamine
 5. Tootmispraktika toimub suvekuudel pärast esimese õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist
 6. Praktika läbiviimiseks sobib õpitavale erialale vastav tootmis- või tööstusettevõte
Voog. Tee ise koduleht!