Sissejuhatus tootmispraktikasse

Õppekava: Loomakasvatussaaduste tootmine (396) 

Õppeaine: VL.0432 Tootmispraktika  

Maht: 6 tundi  

Sihtrühm: Loomakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia eriala esimese kursuse

                 üliõpilased.Tootmispraktika ettevõttepoolsed juhendajad. 

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada tootmispraktika läbiviimist koondades

                korralduslikku informatsiooni. Võimalus hankida tagasisidet, mille kaudu parendada

                tootmispraktika korraldust.  

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud tootmispraktika eesmärkide ja olemusega
  • omab ülevaadet vajalikest dokumentidest
  • on tuttav tootmispraktika arvestamise tingimustega
  • omab võimalust anda tagasisidet

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud K. Veri ja R. Lemingu koostatud materjale VL kodulehelt, informatsiooni PRIA kodulehelt, fotod Alo Tänavotsa erakogust. 

Õpiobjekti koostas Piret Aus

                              Eesti Maaülikool

                              kevadsemester 2010 

Voog. Tee ise koduleht!