Sissejuhatus tootmispraktikasse

Tootmispraktika ülikoolipoolne juhendaja:

 • abistab vajadusel praktikakoha leidmisel
 • hindab ja kinnitab praktikakoha sobivuse vastavalt tootmispraktika üldeesmärkidele
 • vastab tekkivatele küsimustele nii praktika eel kui ajal
 • kinnitab oma allkirjaga kolmepoolse praktika lepingu
 • jagab praktikapäevikuid
 • korjab kokku ja hindab praktikaaruanded
 • koordineerib praktikate kaitsmist
 • annab lõpliku hinnangu tootmispraktika arvestamiseks/mittearvestamiseks

Loomakasvatuse erialal

Ragnar Leming

Tel. 7 313 444 ja 53 447 473

E-post: ragnar.leming@emu.ee

Liha- ja piimatehnoloogia erialal

Kristiina Veri

Tel: 7 313 354

E-post: kristiina.veri@emu.ee


Tootmispraktika ettevõttepoolne juhendaja:

 • instrueerib praktikanti kehtivatest töökaitse ja sisekorra eeskirjadest ettenähtud korras ja jälgib nende täitmist;
 • tutvustab praktikandile tootmise eripära ja spetsiifikat vastavalt ettevõtte iseloomule;
 • juhendab praktilisi töövõtteid teostatavate tööde tegemisel;
 • kontrollib perioodiliselt praktikapäevikut ja kinnitab seda oma allkirjaga;
 • kindlustab praktikandile ohutud töötingimused ja töökoormuse vastavalt kehtivale seadusandlusele;
 • koostab õppepraktika lõppemisel praktikandi kohta iseloomustuse, milles ja muuhulgas annab hinnangu praktikandi töö kohta (sooritatud või mittesooritatud).

 

Et tagada kohapealsele juhendajale võimalikult mitmekülgne informatsioon  ülikooli ootustest ja nõuetest tootmispraktikale ning praktikandi erialasest taustast , peaks üliõpilane enne praktika algust välja printima ja esitama juhendi praktika kohapealsele juhendajale  ABIKS PRAKTIKAJUHENDAJALE.pdf

Voog. Tee ise koduleht!