Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktikaaruande maht on 10-15 lehekülge arvutikirjas ja see peab olema vormistatud vastavalt

kehtivatele üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise nõuetele. Aruanne ja tootmispraktikapraktika päevik tuleb esitada ülikoolipoolsele praktikajuhendajale hiljemalt 30. septembriks.

NB! Konfidentsiaalse info avaldamine praktika aruandes on lubatud ainult kirjalikul kokkuleppel ettevõttega!

Aruanne peab sisaldama:

1. Ettevõtte üldiseloomustus – asukoht, ajalugu, hetkeolukord, arenguperspektiivid. Tootmise põhisuunad ja eesmärgid. Kasutatav tehnika ja seadmed. Personal.

2. Loomakasvatuse iseloomustus – loomade tõug ja arv. Pidamine, pidamisviis, hooned. Enamlevinud haigused ja nende ennetus. Aretustöö korraldus ja suunad. Loomade söötmine, kasutatavad söödad, aastane söödavajadus. Toodangunäitajad.

3. Praktikandi enda tähelepanekud, märkused, ettepanekud ja nende põhjendused selle kohta, mis võiks praktikakohas teisiti olla.

Loomakasvatusettevõte ei tegele ainult loomade kasvatamisega nii nagu taimekasvatusettevõte ei tegele ainult taimede kasvatamisega – KASUTAGE VÕIMALUST MAKSIMAALSELT JA TUNDKE SIIRAST HUVI KOGU ETTEVÕTTE KUI TERVIKU TOIMIMISE VASTU!!!

JÕUDU TÖÖLE!

Voog. Tee ise koduleht!