Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktikale siirdudes on üliõpilasel kaasas tootmispraktika päevik, mille tiitelleht on täidetud ja ülikoolipoolse juhendaja poolt allkirjastatud.

Tootmispraktika päeviku võib üliõpilane ise printida:

Tootmispraktika päevik.pdf

Praktika käigus täidab üliõpilane päevikut igapäevaselt, pannes kirja kõik tööd ja tegevused, milles ta on osalenud.

Iga töönädala lõpus esitab praktikant päeviku kohapealsele juhendajale kinnitamiseks.

Praktika lõppedes annab ettevõttepoolne juhendaja kirjalikult päevikusse hinnangu praktikandi ja läbiviidud praktika kohta.

Ka üliõpilane ise kirjutab oma arvamuse läbitud praktika kohta.

Korrektselt täidetud praktika päeviku esitab üliõpilane koos praktika aruandega ülikoolipoolsele juhendajale ette antud tähtajaks.

Voog. Tee ise koduleht!