Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktikakoha valib üliõpilane iseseisvalt ja kooskõlastab selle ülikoolipoolse juhendajaga hiljemalt maikuu lõpuks.

Kui praktikakoha leidmisega on raskusi, siis võib nõu küsida juhendajalt. 

Loomakasvatuse eriala üliõpilastel on reeglina on praktikakohaks põllumajandusettevõte, mis on spetsialiseerunud loomakasvatussaaduste tootmisele. Erandjuhul kokkuleppel ülikoolipoolse juhendajaga võib praktikakohaks olla ka mõni muu spetsialiseerumisele vastav organisatsioon.

Liha- ja piimatehnoloogia eriala üliõpilaste praktikakohaks on reeglina liha- või piimatööstusettevõte. Erandid on lubatud ainult kokkuleppel ülikoolipoolse juhendajaga. Ei tohi unustada, et toiduainetööstuses töötamisel on kohustuslik perearsti poolt väljastatud tervisetõend!

 

NB! Ülikool ei sätesta töötasu praktika käigus tehtud töö eest. Kas üldse ja kui palju töötasu makstakse, selle lepivad kokku praktikant ja ettevõtte esindaja enne praktika algust.

 

 

Voog. Tee ise koduleht!