Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktikaleping on kolmepoolne leping, mis sõlmitakse Eesti Maaülikooli, üliõpilase ja praktikat läbi viiva ettevõtte vahel. Seal sätestatakse praktika läbiviimise tingimused ja kestus. Leping sõlmitakse kolmes eksemplaris, millest igale osapoolele jääb üks originaaleksemplar.

Praktikalepingu kolm eksemplari peaks iga üliõpilane ise välja printima ( ÕPPEPRAKTIKA LEPING.pdf ), ära täitma ja esitama ülikoolipoolsele juhendajale allkirjastamiseks. Kui on olemas kõigi kolme osapoole allkirjad, siis üks eksemplar tuleb esitada instituudi õppekorraldusosakonda hiljemalt uue õppeaasta alguseks.

 

Loomakasvatuse eriala üliõpilaste tootmispraktikat läbi viival ettevõttel on võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist praktikatoetust. Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva  üliõpilase õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud. Toetuse taotlemise täpsed tingimused ja korra võib leida PRIA koduleheküljelt http://www.pria.ee/et/

Korrektselt vormistatud praktikaleping on praktikat läbiviivale ettevõttele aluseks praktikatoetuse taotlemisel PRIA-st.

 

Voog. Tee ise koduleht!