Sissejuhatus tootmispraktikasse

Email again:
Info tootmispraktika kohta jõudis minuni õigeaegselt
Kogu vajaliku info leidsin käesolevast õpiobjektist
Praktikakoha leidmine oli lihtne
Kõik vajalikud dokumendid olid mul olemas õigeaegselt
Esmamulje praktikakohast oli suurepärane
Elamistingimused olid väga head
Enne praktika algust viidi läbi ohutustehniline instrueerimine
Alati peeti kinni tööajast (8 t päevas, 5 päeva nädalas)
Mulle usaldataud ülesanded olid jõukohased
Alati selgitati tööülesannete tausta
Meelsasti jagati infot erinevate tööprotsesside kohta
Meelsasti jagati infot ettevõtte kohta
Suvine tootmispraktika oli väga kasulik
Praktika kinnitas minu erialavalikut
Praktikapäeviku vorm on eesmärgipärane ja lihtne täita
Praktikaaruande koostamise juhend on selge ja arusaadav
Suur tänu!
Voog. Tee ise koduleht!