Sissejuhatus tootmispraktikasse

Üliõpilased, kes on varem töötanud või töötavad erialasel tööl tootmisettevõttes, võivad soovi korral  taotleda tootmispraktika arvestamist töökogemuse alusel.

Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus koos lisade ja töökogemust tõendavate dokumentidega instituudi õppekorralduse spetsialistile.

Taotluse vormi koos lisadega ning lisainformatsiooni leiab Maaülikooli koduleheküljelt:

http://www.emu.ee/oppijale/vota/

Töökogemus arvestamiseks õppekava täitmisel lisatakse taotlusele tõendi(d) töötamise kohta (tööleping või ametisse nimetamise käskkirja koopia või asutuse poolt väljastatud tõend/kinnitus töötamise kohta), omandatud erialase töökogemuse kirjeldus ning töökogemusest omandatud enesehinnangu, st oskuste/pädevuse analüüs.

Esitatud taotlusi hindab instituudi VÕTA komisjon.

NB! VÕTA taotluse esitamine ei ole kohustuslik!  Pigem  soovitatakse praktika raames tutvuda võimalikult erinevate ettevõtetega.

Voog. Tee ise koduleht!